Jadąc w podróż, trzeba podjąć jeszcze jedną istotną decyzję, a mianowicie traktującą wyboru środka transportu. Jeżeli narzuca go lokalizacja celu, narzucając na przykład drogę nadmorską bądź też skorzystanie z samolotu, nie nastręcza to większego kłopotu. Jeżeli jednak miejsce przeznaczenia leży np. w obrębie kraju, pojawiają się możliwości. Nie ma też w tym nic osobliwego, że najbardziej przedkładanym jest auto. Gwarantuje trafienie niemal wszędzie i uniezależnienie się od wszystkich innych środków transportu, co znajduje jednak własne odbicie w kosztach, zwłaszcza przy zwyżkujących cenach benzyny. Warto jednakże zwrócić szczególną uwagę również na inne możliwości, z których najbardziej rozpowszechniona i popularna jest kolej. Proponuje ona przejazd za niską cenę w dosyć komfortowych w porównaniu z samochodem warunkach, ceną jednakże jest dłuższy czas podróży i trudność w odnalezieniu środka transportu już na miejscu. Tej niemniej jednak niedogodności względnie łatwo się pozbyć np. wypożyczając wtedy samochód – co niemniej jednak znowu dowodzi wyższości tego właśnie nad koleją.
źródło: www.studyintheusa.pl, ld-projekt.pl, freedomtravel.pl, http://www.modnezwierzaki.pl

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.