Dzisiejsze środki masowego przekazu z całą swoją bojowością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze zrealizować właściwe domysły finansowe na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się całkiem największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do poprawnego poziomu zawiadamiania opinii powszechnej, a ta niejednokrotnie bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co pokazuje telewizja oraz pisze ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka grupa w pełnej społeczności ma realną wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.
Frazy kluczowe: Wiedza i informacje, Wiedza, Nauka i Informacje, Szkoła i informacje.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.