W każdym obiektu, czy to manufaktura, dom, blok, biurowiec bądź też inny gmach potrzebnym szczegółem jest gniazdko elektryczne. Jest to górowanie styk stanowiący szczegół instalacji elektrycznej, jaki jest przeznaczony do podłączania do niej urządzeń odbiorczych energii elektrycznej. Należałoby także naświetlić elektrozawory pneumatyczne. Gniazda elektryczne jesteśmy w stanie podzielić na kilka rodzajów. Ważkie mające swe właściwe przeznaczenie to gniazda przemysłowe i te przeznaczone do instalacji domowych. Rozróżniamy dwa rodzaje gniazd elektrycznych. Pierwszym jest typ E, który obowiązuje w Polsce. Jest to gniazdo posiadające dwa otwory oraz znajdujący się pomiędzy nimi bolec, który usytuowany jest w nieco innym położeniu, tak żeby nie leżał on w jednej osi z otworami. Jest to gniazdo przeznaczone do obciążenia prądem do 16A. Drugi typ oznacza się literą F. Jest to też gniazdko o dwóch otworach, lecz zamiast bolca ma wkomponowane na bokach, odpowiadające za uziemienie ochronne sprężynujące blachy. Także jego obciążenie prądem nie ma prawo przekraczać 16A.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.